Wat is Lean?


Lean betekent van origine hetzelfde doen met de helft minder. Begin jaren ’90 is door Womack en Jones een grootschalig onderzoek uitgevoerd waarbij Amerikaanse autofabrikanten vergeleken zijn met Toyota. Toen bleek Toyota auto’s te bouwen met de helft minder mensen, de helft minder voorraad, de helft minder ruimte en de helft minder fouten. Oftewel beduidend betere kwaliteit tegen beduidend lagere kosten. Vandaar het enthousiasme over lean. Vele sectoren, bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties zoals ziekenhuizen zijn sindsdien dan ook aan de slag gegaan om ook ‘lean’ te worden. Uit onderzoek blijkt echter 80% nooit ‘lean’ te worden. 20% wel. Wat doen organisaties die lean willen worden en wat doet die 20% anders?

Waarde en verspilling


Vertrekpunt van lean is waarde. En dat begint met waarde zien. Zoals een beeldhouwer in een stuk steen een beeld verscholen ziet. De kunst is weg te halen wat de waarde in de weg zit. In lean termen: de verspilling verwijderen. Wat is waarde? In het bedrijfsleven is het datgene waar de klant bereid is voor te betalen.

In de zorg is het alles wat bijdraagt aan het beantwoorden van de zorgvraag die ons gesteld wordt. In de zorg gaat het daarbij niet alleen om praktische vragen, maar ook existentiële vragen, vragen die je ‘zijn’ raken. Vragen als:
- Wat is er met me aan de hand?

En als daar een antwoord op komt, vragen als:
- Wat kan ik daar aan doen?
- Waarom is dat de beste keuze?

Er zit veel onzekerheid bij de vragen die ons gesteld worden en daardoor is er een sterke afhankelijkheid tussen zorgvrager en zorgverlener. Daarom is verbinding wezenlijk bij de waarde van zorg. Lean heeft dus niks te maken met sneller werken, of precies volgens de klok werken. Lean gaat om waarde en Lean toepassen moet dus ten gunste komen van die verbinding waarmee waarde tot stand komt. Dat is de verbinding tussen een zorgverlener en een zorgvrager, maar ook de verbinding tussen zorgverleners aangezien een zorgvrager vaak meerdere zorgverleners tegenkomt.

De principes voor resultaat


Hoe bereikt u die resultaten? Door uit te gaan van de principes die Toyota hanteerde om verbeteringen te bereiken. Het blijkt dat die principes niet alleen in de auto-industrie, maar ook in veel andere sectoren resultaat opleveren en dus ook in de zorgsector.
Het zijn deze principes:
• Richt je aandacht op het creëren van waarde voor alle stakeholders: klanten, eindgebruikers, medewerkers en aandeelhouders.
• Zorg voor grote betrokkenheid van je medewerkers.
• Voorkom verspilling.
• Maak en doe niet waar een externe of interne klant niet om vraagt.
• Zorg voor een voortdurende stroom van materiaal, diensten en informatie.
• Besteed in een vroeg stadium aandacht aan het product en de architectuur van het proces en de business.
• Werk zoveel mogelijk samen met partners in de voortbrengingsketen.
• Richt je bij elke vernieuwing op vergroting van je concurrentiekracht.
© 2016 REOSS Info