Waarom Lean Zorg?


Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden moeten zorginstellingen nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan. Kosten moeten omlaag en kwaliteit en productiviteit moeten omhoog om klanten / patienten nog beter te kunnen bedienen.

Hoe pakt u dat het beste structureel en efficiënt aan? En zorgt u er tegelijk voor dat uw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen?

Door middel van de invoering van de lean principes leert uw organisatie om met succes bedrijfsprocessen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Lean is geschikt voor profit en non-profit organisaties en dus ook voor zorgorganisaties.

Doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.
© 2016 REOSS Info