Lean in de Zorg- A3 Problem Solving


Klik op onderstaande link voor de beschrijving van deze module in PDF-formaat:

Lean in de zorg_A3_Problem_Solving

Duur: 2 Dagen
Kosten: Op aanvraag
Locatie: In-Company

Introductie


Uw succes als professional is grotendeels gerelateerd aan uw vermogen om een probleem helder te analyseren en gestructureerd op te lossen. U beschikt al over een resultaatgerichte werkwijze. Maar hoeveel andere methoden zijn er? Tijdens deze workshop leert methoden en technieken via de “A3 Problem Solving” aanpak aan om succesvol probleemoplossend te denken en te handelen.

A3 Problem Solving is een methode ontwikkeld door Toyota om problemen systematisch te kunnen analyseren een aanpakken wat tot een veel grotere slagvaardigheid en efficiëntie in de organisatie leidt.

Meer en meer organisaties ontdekken de kracht van deze aanpak en het positieve effect op het lerend vermogen van medewerkers. Daarnaast is het een perfecte ondersteuning om “continue verbeteren” te gaan initiëren en ondersteunen.

Doelgroep


Deze workshop richt zich tot iedereen die zijn probleemoplossend vermogen wil versterken.

Resultaten


  • U boekt tijdswinst en komt tot sterkere oplossingen.
  • U pakt uitdagingen voortaan met veel zin aan.
  • U blust geen branden, maar behandelt de problemen definitief.
  • U stelt de juiste vragen, reikt verschillende antwoorden aan en detecteert opportuniteiten.
  • U krijgt inzicht in het groepsproces rond het zoeken naar oplossingen en stuurt uw medewerkers/collega's naar een creatieve aanpak.

Inhoud


A3 verwijst naar een het papierformaat A3. De A3 wordt door Toyota gebruikt als sjabloon voor drie verschillende typen rapporten:

• Voorstellen
• Status
• Probleem oplossen

Deze stappen in de A3 zijn in principe:

• Identificeer het probleem
• Begrijpen van de huidige situatie / toestand
• Ontwikkel het doel - de doelstelling
• Uitvoeren oorzaak-gevolg analyse
• Brainstorm / bepalen tegenmaatregelen
• Maak een implementatieplan voor de tegenmaatregelen
• Controleer de resultaten - bevestigen het effect
• Updaten standaardwerk

Deze stappen volgen de “Deming” Plant-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.
De stappen 1 tot en met 5 zijn de "Plan", Stap 6 de "Do", Stap 7 zijnde de "Check" en Stap 8 zijn de "Bijstellen ".

Wij leren u via problemen binnen uw eigen werkprocessen hoe de A3 gebruikt kan worden en welke ondersteunende tools en methodieken daarvoor geschikt zijn.© 2016 REOSS Info