Lean in de Zorg- PEP®-Lean


Klik op onderstaande link voor de beschrijving van deze module in PDF-formaat:

PEP®-Lean

Duur: 3 Dagen
Kosten: Op aanvraag
Locatie: In-Company

IntroductieWaarom PEP®-Lean?

Om Lean nog slimmer te introduceren, organiseren en te verankeren in de organisatie nemen REOSS en Vissers & Werkman het initiatief om dit ook vanuit het individu te gaan initiëren en te ontwikkelen (het “echte” bottum-up).

In dit nieuwe concept combineren we het stroomlijnen van processen met verbetering van persoonlijke werkgewoonten. Hierbij is persoonlijke efficiency de ‘missing link’ in het verankeren van Lean veranderingen in processen op organisatieniveau.

Hoe?Wij hebben een uniek concept ontwikkeld waarbij PEP® (Persoonlijk Efficiency Programma) gecombineerd wordt met de Lean aanpak, waardoor een krachtig synergie effect ontstaat met als gevolg een veel sterker fundament voor de borging en verankering van Lean op korte en lange termijn. Daarnaast kunnen door deze aanpak de beoogde resultaten veel sneller worden gerealiseerd.

Voor wie?


Het programma ‘PEP®-Lean’ is bedoeld voor elke organisatie waar thema’s als efficiency, continue verbeteren en klantgerichtheid belangrijk zijn en is specifiek gericht op teams.

Resultaten


Op korte termijn:
• Verbetering van de persoonlijke werkprocessen
• Grotere vaardigheid in het stellen van prioriteiten
• Grotere besluitvaardigheid
• Ordening van de fysieke werkomgeving
• Betere controle op / stroomlijning van (digitale) informatie
• Efficiëntere werkplanning

Op langere termijn:
• Verhoging van de persoonlijke productiviteit en effectiviteit
• Verbetering van de service
• Toename van afspraak = afspraak
• Minder stress
• Meer tijd voor de kerntaken
• Betere controle op het werk
• Meer plezier in het werk

InhoudDag 1:

De opstartdag heeft als hoofdthema’s:
-
- Slimme, nieuwe werkgewoonten ontwikkelen
- Overzicht houden vanuit een efficiënt werksysteem
- Waste reductie, zowel individueel als op team niveau

In een interactieve presentatie nemen we de deelnemers mee in onze ‘best practice’ efficiënt werken. Daarna coachen we individuele deelnemers op hun werkplek om hen concreet te begeleiden bij het verbeteren van hun manier van werken. Als team gaan de deelnemers aan de slag met het inventariseren en verminderen van ‘waste’.

Dag 2 (drie weken na Dag 1):

Deze dag heeft als hoofd thema’s:
- Doelgerichte persoonlijke planning
- Teamdoelen en waardestroom analyse
- Het methodisch aanpakken van problemen (root cause)
Vanuit een presentatie gaat het team aan de slag met teamdoelen en het maken van een waardestroom analyse. In individuele coaching op de werkplek wordt het persoonlijk verbeterproces opgevolgd.

Dag 3 (na ongeveer 1,5 maand):

Eerst is er aandacht voor waar het team en de ingezette verbeteringen NU staan. Daarna wordt een verdiepende stap gezet in de waardestroomanalyse. We leggen de focus op het verankeren van verbeteringen en wat dat betekent in persoonlijke en teamprocessen.

Opvolgdag:

In overleg begeleiden we het proces verder met maatwerk opvolgdagen. Behalve het verder uitwerken van de reeds ingezette veranderingen kunnen we het proces ook ondersteunen met teamcoaching op andere samenwerkingsthema’s.


© 2016 REOSS Info